CIMOS
StepUp

贈る ※ Tìm kiếm người bạn muốn tặng badge!

Pickup hôm nay

Slogan
言葉は日本語。でも心はベトナム人!!
StepUp

Watanabe Hidekazu

Ttl home 04 2 Xếp hạng badge đã gửi tuần trước

0位

badge đã gửi
1 badge
IT IOS

Nguyễn Đa

1位

badge đã gửi
0 badge
Sale

Châu Văn Tân

2位

badge đã gửi
0 badge
Kế Toán

Bùi Thị Hải Yến

Giới thiệu badge của tuần này

Thử thách

Thử thách
Badge được gửi cho những người dám đương đầu với thử thách

Xếp hạng nhân viên có badge này

Thay đổi

Thay đổi
Badge được gửi cho những người thực hiện thay đổi

Xếp hạng nhân viên có badge này

gợi ý những badge mà mình muốn nhận được! /
30 cái mới nhất

Btn pagetop 01